Monitoring płatności i windykacja

Monitoring płatności i windykacja

Usługi monitoringu płatności i windykacji zostały stworzone na życzenie Klientów, którzy coraz częściej uskarżali się na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez swoich kontrahentów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę
z tego, że z pozoru niewinne spóźnienie płatności może odbić się na funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.

Aby chronić Twoją firmę przed uszczupleniem jej środków obrotowych monitorujemy i kontrolujemy spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. Dłużnikom przypominamy o spłacie, przeprowadzając – rozmowy telefoniczne i wysyłając pocztą monity
oraz ponaglenia do zapłaty.

W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, sprawa przechodzi automatycznie do windykacji sądowej – po uprzedniej akceptacji z Twojej strony.

Szanujemy twój czas i dlatego chcemy, abyś jedną umową mógł skierować
do monitoringu płatności czy windykacji dowolną ilość spraw w dowolnym momencie bez tracenia czasu na każdorazowe podpisywanie aneksów
oraz innych dokumentów.

FAB TAX & ACCOUNTANCY BY Bilans S.A.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku polskim jak i zagranicznym jesteśmy w stanie zagwarantować Twojej firmę kompleksową i profesjonalna obsługę.