Usługi

Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg handlowych

 • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
  (dla GUS)
 • Sporządzanie bilansu — także w języku angielskim i niemieckim
 • Bieżące informowanie Klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS
  i Urzędem Skarbowym
 • Wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 • Pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • Pomoc współpracującej z nami kancelarii notarialnej
 • Pełną obsługę kadrowo-płacową
 • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów firmy Klienta
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów
  i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • Terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT)
  oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych.
 • Składanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS
  i Urzędem Skarbowym
 • Występowanie w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek ZUS
 • Załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych.
 • Pełną obsługę kadrowo-płacową
 • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

Zakładanie i rejestracja firmy w 1 dzień

Jeszcze nigdy rozpoczęcie działalności nie było tak proste i tak szybkie jak teraz. W ramach naszej oferty przygotowaliśmy usługi, które pozwalają skrócić czas potrzebny na otworzenie nowej firmy nawet do 1 dnia, przy minimum formalności.

Wystarczy wizyta u notariusza w dogodnym terminie i złożenie podpisu
na przygotowanych dokumentach. Resztą zajmą się nasi pracownicy.

W zależności od wariantu, termin realizacji może wynieść tylko 1 dzień. Procedura rejestracji firmy kończy się z chwilą przekazania Klientowi kompletu dokumentów tj.:

 • odpisu z KRS / zaświadczenia z ewidencji,
 • zaświadczenia REGON,
 • potwierdzenia rejestracji w NIP i VAT.

Po sprawnym założeniu firmy, zachęcamy naszych Klientów do kontynuowania współpracy z nami w takich dziedzinach, jak: wirtualne biuro, prowadzenie księgowości i kadr czy innych. Nasze relacje biznesowe opieramy
na profesjonalizmie i wieloletnim doświadczeniu.

ODPIS Z KRS

ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI

ZAŚWIADCZENIE REGON

REJESTRACJA W NIP I VAT

Monitoring płatności i windykacja

Usługi monitoringu płatności i windykacji zostały stworzone na życzenie Klientów, którzy coraz częściej uskarżali się na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez swoich kontrahentów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę
z tego, że z pozoru niewinne spóźnienie płatności może odbić się na funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.

Aby chronić Twoją firmę przed uszczupleniem jej środków obrotowych monitorujemy i kontrolujemy spłaty należności od upłynięcia terminu płatności przez kilka kolejnych tygodni. Dłużnikom przypominamy o spłacie, przeprowadzając – rozmowy telefoniczne i wysyłając pocztą monity
oraz ponaglenia do zapłaty.

W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, sprawa przechodzi automatycznie do windykacji sądowej – po uprzedniej akceptacji z Twojej strony.

Szanujemy twój czas i dlatego chcemy, abyś jedną umową mógł skierować
do monitoringu płatności czy windykacji dowolną ilość spraw w dowolnym momencie bez tracenia czasu na każdorazowe podpisywanie aneksów
oraz innych dokumentów.

Kancelaria prawna i notarialna

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych
oraz podmiotów gospodarczych. Świadomi problemów z jakimi borykają
się przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zapewniamy szeroki zakres usług istotnych dla każdej firmy, niezależnie od fazy jej rozwoju. Wśród nich m.in.:

 • sporządzanie i opiniowanie umów spółek, umów wspólników i aktów wewnętrznych
 • czynności rejestracyjne
 • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • przedsądowa i sądowa windykacja należności
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, urzędami i innymi instytucjami
 • udział w negocjacjach

Zapewniamy również obsługę w zakresie:

 • prawa – karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, karnego gospodarczego
 • prawa cywilnego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa wekslowego, prawa działalności deweloperskiej
 • prawa upadłościowego i naprawczego, w tym reprezentację dłużnika, upadłego lub wierzyciela
 • prawa pracy

Oferujemy szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych takich jak: ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe oraz szereg produktów
o charakterze inwestycyjno-finansowym.

Szeroka gama propozycji pozwoli na wybranie najkorzystniejszego programu ubezpieczenia z naszej oferty.

Współpracujemy z wieloma instytucjami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, aby dać Ci możliwość wyboru programu ubezpieczeniowego dobranego zarówno pod względem kosztu jak i zakresu ochrony.

Dobry partner otrzymuje preferencyjne warunki, a my jesteśmy dobrym partnerem. Dzięki temu w naszej ofercie wszelkie uzyskane korzyści otrzymasz również Ty m.in. brak dodatkowych opłat i prowizji.

Dla Klientów indywidualnych pośredniczymy również w doborze nowoczesnych rozwiązań finansowych w zakresie inwestowania i zarządzania kapitałem.

Mamy dostęp do przeszło 1500 funduszy inwestycyjnych, które pozwalają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów, a oprócz tego jesteśmy w stanie przygotować indywidualną ofertę, w pełni odpowiadającą określonym potrzebom biznesowym.

Szukającym dofinansowania na działanie firmy oferujemy pomoc
w pozyskiwaniu dotacji z UE w szerokim spectrum: od działalności inwestycyjnej w rozwój i rozbudowę działalności gospodarczej,
poprzez inwestycje w szkolenie kadr po dofinansowanie działalności innowacyjnej,badawczej i rozwojowej.

Gwarantujemy również wsparcie w pozyskaniu środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

FAB TAX & ACCOUNTANCY BY Bilans S.A.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku polskim jak i zagranicznym jesteśmy w stanie zagwarantować Twojej firmę kompleksową i profesjonalna obsługę.